Ilmailuliikenteen varoitusmerkit

Lagerweyn tuuliturbiinit täyttävät paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten ilmailuviranomaisten merkintävaatimukset. Tarjoamme paikallisesti räätälöityjä ratkaisuja.

Varoitusmerkit roottorin lavoissa
Punaiset raidat roottorin lavoissa kunkin maan ilmailuviranomaisten paikallisten määräysten mukaisesti.

Varoitusmerkit tornissa
Punaiset raidat tornissa kunkin maan ilmailuviranomaisten paikallisten määräysten mukaisesti.